Quế Thảo Dược Có Tăm 2 tấc - 300 cây

QTD-2T-300

98,000 đ

QUẾ THẢO DƯỢC 2 TẤC 300 CÂY
Nhang Quế Thảo Dược ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột quế thảo dược tự nhiên, keo thực vật (cây bời lời) và tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.